Raport z badań - UMJ

Prezentujemy pierwszy rezultat pracy intelektualnej projektu Understanding My Journey - raport z badań dotyczących umiejętności miękkich młodych ludzi.