Mediation according youth workers - short video

What is mediation? Participants of our training course "Learning Academy - Mediation in volunteering" have for you some answers. We invite you to watch a short movie prepared by Mohammed Bemedhaf.

Czym jest mediacja? Uczestnicy szkolenia "Mediacja w wolontariacie" mają dla Was odpowiedź. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez Mohammeda Bemedhafa.

 

 

Film został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Film odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartośc merytoryczną. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.