Edukacja

„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział a zrozumiem”. Wierzymy, że dzięki metodom edukacji pozaformalnej młodzi ludzie zdobywają wyjątkowe doświadczenia, które pomagają im wzmacniać się i rozwijać indywidualny potencjał.

Organizujemy spotkania informacyjno-warsztatowe dla grup  na temat Wolontariatu Europejskiego EVS, który jest częścią programu edukacji formalnej i pozaformalnej Erasmus+.

W biurze STRIMU udzielamy także krótkich indywidualnych konsultacji na temat projektów EVS. Na takie spotkanie można umówić się mailowo, telefonicznie lub po prostu przyjść do naszego biura :)

W ramach współpracy z Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej działającym przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  odbywają się cyklicznie spotkania otwarte na temat Wolontariatu Europejskiego EVS. Szczegółowe informacje najbliższych terminach spotkania należy szukać na naszej stronie głównej oraz na stronie CIBiE http://www.cibie.pl/

Staramy się zawsze odpowiadać na realnie istniejące zapotrzebowanie zarówno młodych ludzi jak i tych, którzy zajmują się organizacją procesu edukacji pozaformalnej. W ostatnicm czasie naszym priorytetem są działania i projekty, których celem jest  uwrażliwienie na tematykę wielokulturowości i międzykulturowości.

Członkowie i aktywni wolontariusze Stowarzyszenia mają możliwość zdobywania wiedzy oraz zdobywania nowych kompetencji dzięki uczestnictwu jako reprezentanci STRIMu w międzynarodowych i krajowych szkoleniach organizowanych w ramach Programu Erasmus+.

Zachęcamy do kontaktu z Irminą, która chętnie odpowie na wszystkie pytania :  kczysnok@strim.org.pl

Szkolenie "Ucząc się z przeszłości"

25 Lutego 2019
W dniach 18-22 lutego w Wielkiej Brytanii członkinie STRIMu brały udział w szkoleniu „Ucząc się z przeszłości” (z ang. „Learning from the past”.  Szkolenie zorganizowała organizacja Global Link z Lancaster a wzięli w nim udział uczestnicy z Rumunii, Węgier, Włoch, Słowenii, Niemiec oraz Polski. Warsztaty, spotkania z ekspertami a także zwiedzanie archiwów i muzeów miały na ...

Mediation according youth workers - short video

4 Lutego 2019
What is mediation? Participants of our training course "Learning Academy - Mediation in volunteering" have for you some answers. We invite you to watch a short movie prepared by Mohammed Bemedhaf. Czym jest mediacja? Uczestnicy szkolenia "Mediacja w wolontariacie" mają dla Was odpowiedź. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez Mohammeda Bemedhafa.     Film ...

Migrants Day at STRIM with Safe Haven project

7 Stycznia 2019
International Migrants Day is celebrated every year on 18th December to highlight the human rights of migrants and to make migrants' voices heard. This date is used because on the 18th of December 1990 the UN adopted the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and since the year 2000, the international community has used 18th of December as ...

"Let's mediate!" - Training Course for EVS coordinators

16 Grudnia 2018
Let’s mediate – Training Course on Alternative Dispute Resolution in EVS/ESC. On 2-10 December 2019, STRIM members took part in  the ERASMUS+ Youth Workers Mobility: ‘Let’s mediate – Training Course on Alternative Dispute Resolution in EVS/ESC’, hosted by Consilium Development and Training in Worcester, United Kingdom.  The project was implemented ...

Learning from the Past - Start nowego projektu

12 Pażdziernika 2018
7-8 października w Brescii we Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „Learning from the Past” (Ucząc się z przeszłości) realizowanego w ramach programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne, Edukacja Dorosłych. W projekcie bierze udział 8 organizacji:  ASOCIATIA DE TINERI DIN ARDEAL (Rumunia), ANTHROPOLIS ANTROPOLOGIAI KOZHASZNUEGYESULET (Węgry), FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO ...