Publikacje

Podręcznik "Safe Haven" w języku polskim!

3 Grudnia 2018
Przedstawiamy publikację "Bezpieczna przystań. Jak budować wsparcie dla migrantów i uchodźców w społecznościach lokalnych", który jest jednym z rezultatów długoterminowego projektu "Safe Haven", realizowanego w ramach Akcji 2 programu Erasmis + ...

Narzędzie edukacyjne "Suitcase" (Walizka)

2 Pażdziernika 2018
Z radością prezentujemy nardzędzie edukacyjne "Suitcase" (Walizka), które ma na celu zwiększenie wiedzy i swiadomości na temat przyczyn i skutków migracji oraz rozweinięcia kompetencji międzykulturowych wśród młodych ludzi. Jest ona rezultatem projektu "Safe Haven", finansowanego z programu Erasmus +. Więcej o Walizce: The Suitcase is the result of work of four partners in ...

Raport z badań - UMJ

1 Pażdziernika 2018
Prezentujemy pierwszy rezultat pracy intelektualnej projektu Understanding My Journey - raport z badań dotyczących umiejętności miękkich młodych ...

"Safe Haven" Manual

14 Września 2018
A Manual for Building Community Support for Refugees and Migrants. The refugee crisis in 2015 has shown that organizations and institutions are not ready to cope with the challenges that followed: the rising intolerance, radicalization, hate speech, and social exclusion. Partners in the Safe Haven concluded, that we do not have a quality tool for working with young people to address the problem of growing ...

Jak uczyć młodzież rozwiązywania konfliktów?

25 Maja 2018
Prezentujemy główny rezultalt projektu First ADR Kit - Jak uczyć młodzież rozwiązywania konfliktów. Praktyczny podręcznik. Dostępny jest on w języku polskim, angielskim, rosyjskim, włoskim oraz norweskim. Zapraszamy od odwiedzania strony projektu! ...