Integracja

W ramach działań grupy zajmującej się Integracją realizujemy projekty dotyczące edukacji międzykulturowej, odkrywania podobieństw i różnic, wspólnych korzeni
i zainteresowań młodzieży pochodzącej z różnych krajów i kultur. Z uwagi na profil działalności naszego Stowarzyszenia projekty są kierowane w szczególności do młodzieży oraz do osób z nią pracujących. Owe działania to w większości wymiany młodzieżowe, inicjatywy i spotkania integracyjne, mające na celu ciekawą przygodę oraz przede wszystkim wzajemną naukę.

PARTNERZY

Logowanie: