Samorządowe Przedszkole nr 79 w Krakowie

  • Ul.  Widok 23, 31-560 Kraków

  • Przedskole gości Wolontariuszy EVS od 2006r

  • Liczba dzieci: 120

  • Profil: wychowanie przedszkolne

  • Więcej infomacji: 79.przedszkolowo.pl