Migrants day and Safe Haven workshops

Filmik prezentuje nasze wydarzenia upowrzechniające rezultaty projektu "Safe Haven" - Midzynarodowy Dzień Migranta oraz szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą z wykorzystania narzędzia edukacyjnego "Walizka" oraz podręcznika "Bezpieczna przystań.

Video presents events that disseminated the results of our project "Safe Haven" - International Migrants Day and training course for youth workers about usage of educational activity "Suitcase" and  Manual for Building Community Support for Refugees and Migrants.

Film w ramach projektu Cyrkowego z EVS 2015/2016

To jest film, który powstał w ramach projektu Cyrkowego z EVS 2015/2016. Dziękujemy bardzo Mikołajowi Kubowiczowi za prowadzenie tego fantastycznego projektu i wszystkim wolontariuszom, którzy brali w nim udział: Giorgia Cattilino, Maja Sergijenko, Clara Retoux, Edizano Gjini, Alberto Martinez Hernandez, Sophie Jordan, Aaron Enero and Marta Fanés Marginet. Życzymy miłego oglądania :)

This is the film of the Circus project from the EVS 2015/2016. We want to thank a lot Mikołaj Kubowicz for leading this fantastic project and all the volunteers who took part: Giorgia Cattilino, Maja Sergijenko, Clara Retoux, Edizano Gjini, Alberto Martinez Hernandez, Sophie Jordan, Aaron Enero and Marta Fanés Marginet. Enjoy the vision :)

PARTNERZY

Logowanie: